KALİTE

KALİTE, ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

LPG ve AKARYAKIT Tankları konusunda faaliyet gösteren firmamız Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlediği politikalar uyarınca:

1. Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına uymayı,

2. Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamayı,

3. Müşteri tatmini ve isteği doğrultusunda, kalite, çevre ve güvenlik standartlarına uygun ürün gerçekleştirme ve zamanında teslimini,

4. Maliyetlerin azaltılması ve ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ile sektöründe lider konumuna erişmeyi,

5. Bu doğrultuda çalışanlarımızın Çevre ve İş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, Kalite Yönetim Sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmeyi,

6. Tüm çalışanların eğitimini sürekli hale getirmeyi, eğitim programları düzenleyerek tüm personelin katılımını sağlamayı,

7. Doğal kaynaklarımızı koruyarak, prosesleri daha düşük enerji tüketimi sağlayacak şekilde geliştirmeyi,

8. İş güvenliğini sağlamak için imalat araç ve gereçleriyle, çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlayıp, uygulayarak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önleyici faaliyetlerde bulunmayı,

9. Yaptığımız her işin ilk seferde, sürekli ve doğru yapılmasını sağlamayı,

10. Çalışan personele ve alt yüklenicilere yapacağı işe uygun kişisel koruyucu ekipman temin edilmesi ve kullanılmasını sağlamayı,

11. Mevcut sistemimizi sürekli iyileştirerek, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı,

12. Toplum ve çevre ile bütünleşen bir anlayışa sahip olan DOĞAN YILDIZ, İSG ve çevre politikasını tüm çalışanlarına duyurmakta ve toplumun ulaşımına açık tutmaktadır.

Taahhüt Etmektedir.

Doğan Yıldız GAZPROM logistik firması için, yeni bir hafif yarı römork lpg tankı tasarladı, geliştirdi ve üretti.

55 m3 yarı römork lpg tank ağırlığı 12.850 kg. DEVAMINI OKU

Nijerya Sevkiyatı 11.12.2017

- DEVAMINI OKU